Nápady ve firmách mají dnes cenu zlata, říká se tomu intrapreneurship

Svět se změnil, to je jasné, už nikdy nebude všechno jako PŘED TÍM. Svět se změní i ve firmách. Bude potřeba zareagovat na jiné potřeby zákazníků, jinou kupní sílu. Vyhodnotit, jestli se změna produktu nebo služby finančně vyplatí, co nabídnout zákazníkům, kteří nás už znají a zda upravit nabídku na míru právě jim nebo zacílit na úplně novou cílovou skupinu. 

Hodí se taky zvážit, jestli konkrétní změna nákupního chování je trvalá nebo přechodná. Je prostě potřeba zapojit otevřenou mysl, nespoléhat jen na názor „všemocného a neomylného“ vedení firmy a naopak dát najevo zaměstnancům, že stojíme o jejich nápady, názory, postřehy a zkušenosti.  A taky dát jasně najevo, že ten, kdo přijde s nápadem nebude za „prudiče a potížistu. Je čas si přiznat, že teď to možná musí fungovat jinak a novým nápadům jsou dveře otevřeny. 

A tohle všechno se nazývá intrapreneurship neboli podnikání uvnitř firmy. Aby intrapreneurship fungoval, je potřeba „nalajnovat hřiště“, vymezit mantinely, umět argumentovat, testovat předpoklady, hodnotit rizika a prezentovat nápady tak, aby neskončily na firemním smetišti dávno zapomenutých příležitostí. 

Shrnuji tady pár pravidel, která se mohou hodit, až budete u vás ve firmě intrapreneurship zavádět. Co by měli zaměstnanci vědět, než se do podnikání uvnitř firmy pustí a jak by měli o svém nápadu uvažovat.

Z JAKÝCH ZDROJŮ SE DAJÍ ZÍSKAT NOVÉ NÁPADY A INOVACE

 • Interní zdroje
 • Externí zdroje
 • Plusy a minusy interní vs. externí zdroje - peníze/čas/know-how

V jakých oblastech/segmentech/produktových řadách… jsou nápady vítány a proč
vyhnete se situacím, kdy v eventové agentuře padne návrh na výrobu respirátorů a naopak

●      Komu nápad prezentovat a kdy (načasování je alfa a omega úspěšných projektů)
        určitě ne generálnímu řediteli cestou na WC nebo finančnímu řediteli před uzávěrkou

●      Jak nápad prezentovat uvnitř firmy a jak zvýšit šanci na přežití
        vyhnula bych se 40 slidům na páteční poradě, a dejte do toho energii, přednes stylem uspavač hadů vám projekt zabije, i kdyby byl sebelepší

●      Jak si vyhodnotit svoje osobní rizika, jít s kůží na trh nebo zůstat v teple bezrizikové zóny
        rozhodně se vyplatí zeptat se, co vám hrozí, když to nevyjde a pak už je to jen na vás

Co by měli zaměstnanci vědět, už když začnou o svém nápadu přemýšlet

●      reality check – nadšení a euforie versus realita

●      nápad „mimo mísu“ může být pro firmu poklad, jen je třeba najít ty správné argumenty (slyšeli jste jak vznikly slavné žluté Post-it nebo třeba Gmail?)
        (změny trhu, tržní cyklus, krize odvětví, změny nákupního chování, regulace odvětví, vertikální příležitosti atd.)

Průzkum trhu

●      co se děje v odvětví a na trhu

●      co se děje na vnitřním „firemním trhu“ neboli jaká je nálada uvnitř firmy

●      hodí se trocha diplomacie, abyste zjistili komu, jak a kdy prezentovat

Testování předpokladů a rizik projektu

●      co se musí stát, aby byl projekt úspěšný

●      co se nesmí stát, aby byl projekt úspěšný

●      jaká je pravděpodobnost, že se to skutečně stane 

●      co dokážeme ovlivnit

Prezentace projektu

●      Co to je, co to řeší a jak se to dá udělat

Alokace zdrojů – lidi, know-how, peníze 
(je možné přesouvat zdroje v rámci firmy, nebo je potřeba získat zdroje externí)
 

... a ještě pár drobností

 • Finanční plán
 • Časový rámec
 • Konkrétní celkový měřitelný výsledek  
 • Rozdělení rolí, odpovědnosti, rozhodovací pravomoci
 • Interní PR projektu
 • Kde jsme, kam chceme jít a jak se tam dostaneme
 • Plán realizace – road map
 • Dílčí plány, milestones, měřitelné dílčí výsledky
 • Tým
 • Časový harmonogram
 • Reporting

Věřím, že v dobré firmě s moudrým managementem byly dveře pootevřeny dobrým nápadům i dříve, ale teď je ten okamžik ty dveře otevřít dokořán. Nicméně je potřeba vytvořit lidem podmínky a možná i trochu pomoct, aby měli chuť s nápadem přijít a neztroskotali jen proto, že u vás ve firmě „se to bude dělat i nadále tak jako dycky, protože kdo by pořád vymejšlel nějaký novoty.“